Такси и лимити

iCard for Business | Бизнес клиенти

0.00лв/месец

Подходящо за регистрирани компании и лица на свободна практика

  • Сметки с IBAN в повече от 10 различни валути

  • До 200,000 лв месечен оборот по сметките

  • Неограничен брой дебитни карти, с възможност за индивидуални лимити

  • Фиксирана такса за SEPA и изгодни SWIFT преводи

  • Международни входящи преводи без начислени такси

  • Извлечения по сметките и известия в реално време

  • Делегиране на достъп и предварително одобрение на трансакциите

  • Безплатни масови разплащания с доставчици и контрагенти, в мрежата на iCard

Сметки

Такси за обслужване:
Създаване на профил Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Такси за изпращане на средства:
Преводи до други сметки в системата Безплатно
Преводи между собствени сметки в системата Безплатно
Входящ превод от сметка в системата Безплатно
Получаване на плащане за услуги и стоки 1 1.0% + 0.20 BGN
Искане за Отказ или Връщане на плащане 20.00 BGN
 
Такси за захранване:
Захранване чрез Trustly 1.5%, Min. 3.00 BGN, Max. 20.00 BGN
Захранване чрез банков трансфер Безплатно
Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 0.5%, Min. 0.20 BGN
Захранване чрез друг тип карта Mastercard/VISA/JCB 1.5%, Min. 1.50 BGN
Изходящи банкови преводи:
В системата Безплатно
SEPA превод 2.00 BGN
Международен превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - SHA 20.00 BGN
Международен превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - OUR 30.00 BGN
Изходящи преводи във валута швейцарски франк - SHA 8.00 BGN
Превод във валута полски злоти
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
≤ 500.00 EUR 7.50 BGN
> 500.00 and ≤ 10,000.00 EUR 8.00 BGN
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 9.00 BGN
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.0%, Max. 1000.00 BGN
> 2,000,000.00 EUR 0.1%, Max. 10000.00 BGN
Превод във валута хърватски куни
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
≤ 500.00 EUR 7.50 BGN
> 500.00 EUR and ≤ 10,000.00 EUR 8.00 BGN
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 9.00 BGN
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.0%, Max. 1000.00 BGN
> 2,000,000.00 EUR 0.1%, Max. 10000.00 BGN
Превод във валута румънска лея
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
≤ 2,000.00 EUR 9.00 BGN
> 2,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 12.00 BGN
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.0%, Max. 1000.00 BGN
> 2,000,000.00 EUR 0.1%, Max. 10000.00 BGN
Превод във валута чешки крони
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
< 500,000.00 EUR 6.00 BGN
Превод във валута британски паунд в ЕС и ЕИЗ 9.00 BGN
Международен превод в ISK - SHA 28.00 BGN
Международен превод - SHA 0.2%, Min. 10.00 BGN
Международен превод - OUR the charge for 'SHA' and
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
≤ 25,000.00 EUR + 50.00 BGN
>25,000.00 EUR и ≤75,000.00 EUR + 110.00 BGN
>75,000.00 EUR + 200.00 BGN
Превод във валута български лев 0.80 BGN
Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод 20.00 BGN
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод 150.00 BGN + any fees charged by the Correspondent Bank
Допълнителни такси върху преводи с грешен IBAN и/или BIC код 20.00 BGN
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му 2 150.00 BGN + any fees charged by the Correspondent Bank
Други такси:
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 30.00 BGN
SMS известие 3 0.20 BGN
Изпращане на месечни извлечения по e-mail Безплатно
Извлечение на хартия или допълнителна информация/искане по трансакции и баланс 10.00 BGN
Обработка на SEPA директен дебит 1.00 BGN
Възстановяване на SEPA директен дебит 4 2.00 BGN
Плащане на местни данъци и такси 0.50 BGN

Карти

iCard Visa бизнес карта

Такси за транзакции:
Теглене в брoй от банкомат в България 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 2.0%, Min. 6.00 BGN
Депозит в брой на банкомат 2 Безплатно + any ATM usage fees
Проверка на балнс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 3 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 4 2.00 BGN
Отказана транзакция на банкомат 1.00 BGN
Такса за сторниране на плащане 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми

Лимити

Лимити на план "Организация" (BGN)

iCard Сметка
Преводи на средства между потребители на системата
Единична сума -
На ден -
Сума 100000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 400000
На година -
Сума -
Парични преводи в системата - чрез Мобилното приложение
Единична сума -
На ден -
Сума 40000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Парични преводи извън системата
Единична сума 50000
На ден -
Сума 100000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 400000
На година -
Сума -
Парични преводи извън системата – чрез Мобилно приложение
Единична сума 10000
На ден -
Сума 40000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума -
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Захранване в брой
Единична сума -
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Безконтактна карта iCard
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 400
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума -
На ден -
Сума 40000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума -
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума -
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -

Сметки

Такси за обслужване:
Създаване на профил Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Такси за изпращане на средства:
Преводи до други сметки в системата Безплатно
Преводи между собствени сметки в системата Безплатно
Входящ превод от сметка в системата Безплатно
Получаване на плащане за услуги и стоки 1 1.0% + 0.20 BGN
Искане за Отказ или Връщане на плащане 20.00 BGN
 
Такси за захранване:
Захранване чрез Trustly 1.5%, Min. 3.00 BGN, Max. 20.00 BGN
Захранване чрез банков трансфер Безплатно
Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 0.5%, Min. 0.20 BGN
Захранване чрез друг тип карта Mastercard/VISA/JCB 1.5%, Min. 1.50 BGN
Изходящи банкови преводи:
В системата Безплатно
SEPA превод 2.00 BGN
Международен превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - SHA 20.00 BGN
Международен превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - OUR 30.00 BGN
Изходящи преводи във валута швейцарски франк - SHA 8.00 BGN
Превод във валута полски злоти
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
≤ 500.00 EUR 7.50 BGN
> 500.00 and ≤ 10,000.00 EUR 8.00 BGN
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 9.00 BGN
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.0%, Max. 1000.00 BGN
> 2,000,000.00 EUR 0.1%, Max. 10000.00 BGN
Превод във валута хърватски куни
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
≤ 500.00 EUR 7.50 BGN
> 500.00 EUR and ≤ 10,000.00 EUR 8.00 BGN
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 9.00 BGN
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.0%, Max. 1000.00 BGN
> 2,000,000.00 EUR 0.1%, Max. 10000.00 BGN
Превод във валута румънска лея
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
≤ 2,000.00 EUR 9.00 BGN
> 2,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR 12.00 BGN
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR 0.0%, Max. 1000.00 BGN
> 2,000,000.00 EUR 0.1%, Max. 10000.00 BGN
Превод във валута чешки крони
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
< 500,000.00 EUR 6.00 BGN
Превод във валута британски паунд в ЕС и ЕИЗ 9.00 BGN
Международен превод в ISK - SHA 28.00 BGN
Международен превод - SHA 0.2%, Min. 10.00 BGN
Международен превод - OUR the charge for 'SHA' and
(Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода)
≤ 25,000.00 EUR + 50.00 BGN
>25,000.00 EUR и ≤75,000.00 EUR + 110.00 BGN
>75,000.00 EUR + 200.00 BGN
Превод във валута български лев 0.80 BGN
Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод 20.00 BGN
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод 150.00 BGN + any fees charged by the Correspondent Bank
Допълнителни такси върху преводи с грешен IBAN и/или BIC код 20.00 BGN
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му 2 150.00 BGN + any fees charged by the Correspondent Bank
Други такси:
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 30.00 BGN
SMS известие 3 0.20 BGN
Изпращане на месечни извлечения по e-mail Безплатно
Извлечение на хартия или допълнителна информация/искане по трансакции и баланс 10.00 BGN
Обработка на SEPA директен дебит 1.00 BGN
Възстановяване на SEPA директен дебит 4 2.00 BGN
Плащане на местни данъци и такси 0.50 BGN

Карти

iCard Visa бизнес карта

Такси за транзакции:
Теглене в брoй от банкомат в България 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 2.0%, Min. 6.00 BGN
Депозит в брой на банкомат 2 Безплатно + any ATM usage fees
Проверка на балнс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 3 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 4 2.00 BGN
Отказана транзакция на банкомат 1.00 BGN
Такса за сторниране на плащане 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми

Лимити

iCard Сметка
Преводи на средства между потребители на системата
Единична сума -
На ден -
Сума 100000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 150000
На година -
Сума -
Парични преводи в системата - чрез Мобилното приложение
Единична сума -
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Парични преводи извън системата
Единична сума 50000
На ден -
Сума 100000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 150000
На година -
Сума -
Парични преводи извън системата – чрез Мобилно приложение
Единична сума 10000
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума -
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Захранване в брой
Единична сума -
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Безконтактна карта iCard
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 400
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума -
На ден -
Сума 40000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума -
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -