Такси и лимити

iCard Digital Wallet | Персонални клиенти

Сметки

Валидни от 22.07.2021

Карти

Карта за мобилни плащания

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Месечна такса Безплатно
Такси за трансакции:
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 1 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.

iCard Visa карта

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителна карта 1.99 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 2 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 2. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
 • 3. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

iCard Visa Infinite карта

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителна карта 19.99 BGN
Месечен абонамент - такса за обслужване на месечна база 1 19.99 BGN
Годишен абонамент – такса за обслужване на годишна база 2 199.99 BGN
Прекратяване на услугата 3 45.99 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 4 35.99 BGN
Такси за трансакции:
Първите 5 тегления на брой от банкомат в страни от ЕС Безплатно
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 5 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 6 2.00 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Таксата за обслужване на месечна база, която се начислява всеки месец до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Infinite
 • 2. Таксата за обслужване на годишна база, която се начислява всеки година до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Infinite
 • 3. Приложимо само за месечни абонаменти
 • 4. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 5. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
 • 6. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

iCard Visa Metal карта

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Месечна такса за обслужване 1 25.99 BGN
Годишна такса за обслужване 2 295.00 BGN
Прекратяване на услугата 3 150.00 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 4 150.00 BGN
Такси за трансакции:
Теглене в брой от банкомат в лева Безплатно
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС Безплатно
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 5 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 6 2.00 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Таксата за обслужване на месечна база, която се начислява всеки месец до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Metal.
 • 2. Таксата за обслужване на годишна база, която се начислява всяка година до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Metal.
 • 3. Таксата се прилага при отказ от услугата iCard Visa Metal. В случай, че сте избрали заплащане на годишна такса за обслужване, заплатената годишна такса/част от нея няма да Ви бъде възстановена. Имате право да се откажете от iCard Visa Metal в рамките на 14 дни от активирането на картата, без да дължите тази такса, но трябва да компенсирате „Айкарт“ АД, като покриете разходите за производството и персонализирането на Вашата карта, на обща стойност от 160 лв.
 • 4. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 5. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
 • 6. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

Виртуална iCard

Такси за обслужване:
Издаване на първите две виртуални карти (Visa и Mastercard) 1 Безплатно
Издаване на допълнителна карта 1.99 BGN
Преиздаване на изтекла допълнителна карта 1.99 BGN
Месечна такса Безплатно
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 2 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
Трансакции с токенизирани карти 3
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
 • 1. Първите две виртуални карти се издават безплатно и ще бъдат подновени автоматично след изтичане на датата на валидност.
 • 2. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта
 • 3. Виртуалните карти могат да бъдат добавени в други приложения за мобилни плащания. По този начин ще могат да бъдат използвани за безконтактни плащания на ПОС и за теглене на пари в брой.

Виртуална e-GiftCard

Такси за обслужване:
Издаване на основна карта 1.99 BGN
Месечна такса 1 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Плащане на ПОС терминал 2 Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
 • 1. Начислява се след шестия месец от получаването на виртуалната e-GiftCard върху остатъка от баланса.
 • 2. Безконтактните плащания са достъпни само за Mastercard e-GiftCards и за устройства с NFC чип.
 • 3. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

Физическа карта GiftCard

Такси за обслужване:
Издаване на карта 10.00 BGN
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 10.00 BGN
Месечна такса 2 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Промяна на ПИН код на банкомат Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 20.00 BGN
 • 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 2. Начислява се след шестия месец от получаване на GiftCard върху остатъка от баланса.
 • 3. Прилага се за изпращане на средства директно по Вашата карта.

NFC аксесоари

Такси за услугата:
Поръчка на NFC аксесоар 39.98 BGN
Такси за трансакции:
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми

Лимити

Лимити на план "СТАНДАРТ" (BGN)

Безконтактна карта iCard
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 50
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
Виртуална карта iCard
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 25
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 2500
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
Виртуална e-GiftCard
Максимална сума за изпращане на виртуална Gift Card
Единична сума 10000
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Максимална сума за получаване на виртуална Gift Card
Единична сума 10000
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 25
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
iCard Visa дебитна карта
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 25
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 2500
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
iCard Infinite Card
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 1000
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 10000
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума 50000
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 10000
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума 50000
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 5000
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
iCard Metal Card
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 1000
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 20000
На ден -
Сума 30000
На седмица -
Сума 100000
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 20000
На ден -
Сума 30000
На седмица -
Сума 100000
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 8000
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума 15000
На месец -
Сума 15000
На година -
Сума -
Безконтактни аксесоари iCard
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 50
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
iCard Физическа GiftCard
Минимална сума за зареждане на физическа карта GiftCard
Единична сума 10
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума -
На година -
Сума -
Максимална сума за зареждане на физическа карта GiftCard
Единична сума 1600
На ден -
Сума 1600
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 1600
На ден -
Сума 1600
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 1600
На ден 25
Сума 1600
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -