Тарифа

iCard Digital Wallet | Персонални клиенти

Планове

Валидни от 17.09.2020

 • Поръчка на iCard Visa

 • Теглене от банкомат

 • Зареждане на телефонен ваучер

 • Захранване чрез свързана карта

 • Плащания с виртуални карти

 • Захранване чрез банков трансфер

 • Изходящи банкови преводи

 • Използване на виртуална/физическа GiftCard

 • Криптиран чат в приложението

 • Съхранение на дигитални копия на карти за отстъпки

Starter account
СТАРТ
 • Поръчка на iCard Visa

 • Теглене от банкомат

 • Зареждане на телефонен ваучер

 • Захранване чрез свързана карта

 • Плащания с виртуални карти

 • Захранване чрез банков трансфер

 • Изходящи банкови преводи

 • Използване на виртуална/физическа GiftCard

 • Криптиран чат в приложението

 • Съхранение на дигитални копия на карти за отстъпки

Standard account
Стандарт

максимален баланс 20 000лв

 • Поръчка на iCard Visa

 • Теглене от банкомат

 • Зареждане на телефонен ваучер

 • Захранване чрез свързана карта

 • Плащания с виртуални карти

 • Захранване чрез банков трансфер

 • Изходящи банкови преводи

 • Използване на виртуална/физическа GiftCard

 • Криптиран чат в приложението

 • Съхранение на дигитални копия на карти за отстъпки

Без месечни такси и без изискване за минимален баланс!

Сметки

Такси за услугата:
Откриване на сметка Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Годишна такса обслужване Безплатно
Такси за изпращане на средства:
Изпращане на пари до друг потребител Безплатно
Получаване на пари от друг потребител Безплатно
 
Такси за захранване:
Захранване чрез Trustly 1.5%, Min. 3.00 BGN, Max. 20.00 BGN
Захранване чрез банков превод Безплатно
Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 1 0.5%, Min. 0.20 BGN
Захранване чрез друг тип карта Mastercard/VISA/JCB 1 1.5%, Min. 1.50 BGN
Захранване в брой на iCard ATM 2
< 100.00 BGN Безплатно
≥ 100.00 BGN и < 1000.00 BGN 1.00 BGN
≥ 1000.00 BGN и < 10000.00 BGN 10.00 BGN
Захранване в брой на каса 2
≤ 500.00 BGN 1.00 BGN
>500.00 BGN и ≤ 1000.00 BGN 2.00 BGN
>1000.00 BGN и ≤ 2000.00 BGN 5.00 BGN
>2000.00 BGN 10.00 BGN
Изходящи банкови преводи:
В системата Безплатно
Превод във валута български лева 1.00 BGN
SEPA превод 1.00 BGN
Международен превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - SHA 20.00 BGN
Международен превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - OUR 30.00 BGN
Изходящи преводи във валута швейцарски франк – 'SHA' 8.00 BGN
Превод във валута чешки крони 8.00 BGN
Превод във валута полски злоти 30.00 BGN
Превод във валута румънска лея 9.00 BGN
Превод във валута британски паунд в ЕС и ЕИЗ 9.00 BGN
Превод във валута хърватски куни
(Стойността на превода в евро или превалутираната й стойност в деня на трансакцията)
≤ 500.00 Евро 5.00 BGN
> 500.00 Евро и ≤ 10,000.00 Евро 15.00 BGN
Международен превод - SHA 0.2%, Min. 10.00 BGN
Международен превод - OUR (включва таксата за SHA) 3 + 50.00 BGN
Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод 20.00 BGN
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод в лева 4 30.00 BGN
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод - SEPA и SWIFT 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент
Разследване на изходящ банков превод по искане на банка кореспондент 100.00 BGN
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му - SWIFT 5 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 13 месеца от датата на излъчването му - SEPA 5 60.00 BGN + всички такси от банката кореспондент
Други такси:
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 6 30.00 BGN
Обработка на SEPA директен дебит 1.00 BGN
Възстановяване на SEPA директен дебит 7 2.00 BGN
Плащане на местни данъци и такси 0.50 BGN
 • 1. Променлива такса, представляваща процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум
 • 2. Проверете локациите на iCard ATM и партньорските каси тук: https://icard.com/bg/cash-in
 • 3. При нареждане на банков превод до страна извън ЕИЗ, таксите (SHA/OUR) ще бъдат събрани в зависимост от избора на наредителя. Ако е избрана опция OUR, таксите ще бъдат заплатени изцяло от наредителя, като това включва всички разходи по превода, както и допълнителни такси, посочени в Тарифата.
 • 4. Достъпно в рамките на 5 работни дни
 • 5. За разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му, таксите ще бъдат известни след получаване на информация от банката кореспондент
 • 6. Различна, в зависимост от банковите такси
 • 7. Може да изисквате възстановяване на директен дебит в евро, ако сумата е дебитирана в рамките на период от осем седмици от датата на излъчване или на всяка неоторизирана трансакция от осем седмици до тринадесет месеца след плащането.

Карти

Карта за мобилни плащания

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Месечна такса Безплатно
Такси за трансакции:
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 1 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.

iCard Visa карта

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителна карта 1.99 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 2 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 2. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
 • 3. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

iCard Visa Infinite карта

Такси за услугата:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителна карта 19.99 BGN
Предварителна заявка за месечен абонамент – такса обслужване на месец за първата година 1 10.99 BGN
Месечен абонамент - такса за обслужване на месечна база 2 19.99 BGN
Годишен абонамент – такса за обслужване на годишна база 3 199.99 BGN
Прекратяване на услугата 4 45.99 BGN
Преиздаване на изтекла карта Безплатно
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 5 35.99 BGN
Такси за трансакции:
Първите 5 тегления на брой от банкомат в страни от ЕС Безплатно
Теглене в брой от банкомат в лева 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС 1.00 BGN
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС 6.00 BGN
Проверка на баланс на банкомат 1.00 BGN
Теглене в брой от ПОС терминал 6 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 7 2.00 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми
 • 1. Промоционална цена за първата година от сключването на споразумението за iCard Visa Infinite и в сила за клиенти заявили предварителна поръчка. След изтичане на първата година, таксата за обслужване автоматично ще бъде променена на регулярната цена за месечни абонаменти.
 • 2. Таксата за обслужване на месечна база, която се начислява всеки месец до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Infinite
 • 3. Таксата за обслужване на годишна база, която се начислява всеки година до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Infinite
 • 4. Приложимо само за месечни абонаменти
 • 5. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 6. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
 • 7. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

Виртуална iCard

Такси за обслужване:
Издаване на първите две виртуални карти (Visa и Mastercard) 1 Безплатно
Издаване на допълнителна карта 1.99 BGN
Преиздаване на изтекла допълнителна карта 1.99 BGN
Месечна такса Безплатно
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Изплащане на средства по карта 2 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
 • 1. Първите две виртуални карти се издават безплатно и ще бъдат подновени автоматично след изтичане на датата на валидност.
 • 2. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

Виртуална e-GiftCard

Такси за обслужване:
Издаване на основна карта 1.99 BGN
Месечна такса 1 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Плащане на ПОС терминал 2 Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
 • 1. Начислява се след шестия месец от получаването на виртуалната e-GiftCard върху остатъка от баланса.
 • 2. Безконтактните плащания са достъпни само за Mastercard e-GiftCards и за устройства с NFC чип.
 • 3. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта

Физическа карта GiftCard

Такси за обслужване:
Издаване на карта 10.00 BGN
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 12.00 BGN
Месечна такса 2 6.00 BGN
Такси за трансакции:
Интернет плащания Безплатно
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Промяна на ПИН код на банкомат Безплатно
Изплащане на средства по карта 3 1.99 BGN
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 30.00 BGN
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 20.00 BGN
 • 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
 • 2. Начислява се след шестия месец от получаване на GiftCard върху остатъка от баланса.
 • 3. Прилага се за изпращане на средства директно по Вашата карта.

NFC аксесоари

Такси за услугата:
Поръчка на NFC аксесоар 39.98 BGN
Такси за трансакции:
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми

Лимити

Лимити на план "СТАНДАРТ" (BGN)

iCard Сметка
Превод на средства между потребители на системата
Единична сума -
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Превод на средства извън системата
Единична сума -
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Захранване чрез банков превод
Единична сума -
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Захранване чрез свързана карта / неверифицирана
Единична сума 200
На ден -
Сума 200
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 1000
На година -
Сума 2000
Захранване чрез свързана карта / верифицирана
Единична сума 1000
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума -
На година -
Сума 50000
Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции
Единична сума -
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции
Единична сума -
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 100000
На година -
Сума -
Обща сума на трансакциите с всички издадени карти
Единична сума -
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти
Единична сума -
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Обща сума за плащане на ПОС терминал с всички издадени карти
Единична сума -
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Обща сума за онлайн плащания с всички издадени карти
Единична сума -
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Захранване в брой
Единична сума 2500
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
Безконтактна карта iCard
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 50
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
Виртуална карта iCard
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Виртуална e-GiftCard
Максимална сума за изпращане на виртуална Gift Card
Единична сума 10000
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Максимална сума за получаване на виртуална Gift Card
Единична сума 10000
На ден -
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 25
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
iCard Visa дебитна карта
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 25
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 5000
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 2500
На ден -
Сума 5000
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
iCard Infinite Card
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 1000
На ден -
Сума 4000
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 10000
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума 50000
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 10000
На ден -
Сума 20000
На седмица -
Сума 50000
На месец -
Сума 50000
На година -
Сума -
Захранване в брой на iCard ATM
Единична сума 5000
На ден -
Сума 8000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Безконтактни аксесоари iCard
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 5000
На ден 50
Сума 10000
На седмица -
Сума 30000
На месец -
Сума 30000
На година -
Сума -
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал)
Единична сума 600
На ден 5
Сума 2000
На седмица -
Сума 4000
На месец -
Сума 4000
На година -
Сума -
iCard Физическа GiftCard
Минимална сума за зареждане на физическа карта GiftCard
Единична сума 10
На ден -
Сума -
На седмица -
Сума -
На месец -
Сума -
На година -
Сума -
Максимална сума за зареждане на физическа карта GiftCard
Единична сума 1600
На ден -
Сума 1600
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -
Плащания в интернет
Единична сума 1600
На ден -
Сума 1600
На седмица -
Сума 10000
На месец -
Сума 10000
На година -
Сума -
Плащания на ПОС терминал
Единична сума 1600
На ден 25
Сума 1600
На седмица -
Сума 20000
На месец -
Сума 20000
На година -
Сума -